راهکارهایهوشمند


طراحی و توسعه زیرساخت های مبتنی بر چند سکویی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

توسعه و معماری
زیرساخت های سرویس گرا


مدیریت پایدار و طراحی معماری زیرساخت های سرویس گرا مبتنی بر استخراج دانش با تکیه بر دانش روز جهت سهولت به کارگیری و توسعه روز افزون خدمات مخابراتی و اپراتوری

خدمات پرداخت


ارایه خدمات پرداخت آنلاین در زمینه های جدید کسب و کار و تداوم نوآوری در حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات و فعال در سیستم عامل های تحت وب و موبایل

پارت نت، حامی ایده های نو

ما به بنیانگذاران بزرگ ایمان داریم و به آنها در پیشرفت کمک می کنیم

کسب و کارهای پارت نت